Privacy Policy – Recruitle.com

Laatste aanpassing: 1 september 2019

Wie is Recruitle?
Recruitle.com is de website t.b.v. de Recruitle App. Recruitle App is een platform om werkgevers en werkzoekende samen te brengen. Recruitle.com verwerkt op dit moment enkel de e-mailadressen van bezoekers die graag uitgenodigd willen worden zodra de Recruitle App live zal gaan (launch). Wij doen dit om de inschrijvers / subscribers zo goed mogelijk te informeren. In dit privacy policy document leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy policy is van toepassing op verwerkingen van e-mailadressen en Google Analytics t.b.v. bezoekers informatie.

Verwerkingsverantwoordelijke
Recruitle.com is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd in Utrecht. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via info@recruitle.com (antwoord binnen 24 uur).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: e-mailadres, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recruitle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@recruitle.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je de bevestigingse-mail te openen en vervolgens via unsubscribe je e-mail uit onze database te halen. Recruitle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Informatie en inzage

Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan je e-mailadres die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet klopt.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de e-mailadres die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij jouw e-mailadres onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van je e-mailadres kan je bezwaar maken. Dan verwijderen wij die per direct, tenzij er voor Recruitle.com dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken om jouw e-mailadres die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van je e-mailadres, voor de nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen via info@recruitle.com

Bewaartermijnen
Wij bewaren e-mailadressen niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij e-mailadressen verwerken. Wil je van een bepaald e-mailadres weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via info@recruitle.com.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Wij werken samen met een MailChimp (privacy policy), een cloud omgeving, en wij maken gebruik van Google Analytics (privacy policy).

Cookie Statement – Recruitle.com

Recruitle.com gebruikt essentiële- en analytische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op Recruitle.com website kun je wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en hun functionaliteit:

Functionele cookies Doel Opslagperiode
CookieConsent Opslag van cookie consent voor het specifieke domein 1 jaar
language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op via de ingestelde browser taal. 1 sessie

 

Recruitle.com maakt ook gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van Recruitle.com te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Recruitle.com inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Recruitle.com wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in Recruitle.com worden maken. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Recruitle.com optimaal werkt. Via Google Analytics kan Recruitle.com onder meer de volgende gegevens in cookies opslaan:
• IP-adres;
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
• vanaf welke pagina je op de Recruitle.com website bent gekomen;
• wanneer en hoe lang je de Recruitle.com website bezoekt of gebruikt;
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van een Recruitle.com website;
• welke pagina’s je bezoekt op de Recruitle.com website;

Analytische cookies Doel Opslagperiode
_ga Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 2 jaar
_gat Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 1 sessie
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 1 sessie
__utma Wordt gebruikt om het aantal website bezoeken bij te houden en daarbij de datum van het eerste en het laatste bezoek. 2 jaar
__utmb Wordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (aankomsttijd). 1 sessie
__utmc Wordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (tijd van verlaten). 1 sessie
__utmt Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen. 1 sessie
__utmz Wordt gebruikt om te meten via wat je op de website terecht bent gekomen. 6 maanden
_uv_id Houdt bij waar op deze website je bent geweest 2 jaar
vuid Houdt bij waar op deze website je bent geweest 2 jaar

Verwijderen:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari (IOS)
Safari (macOS)